Anders Sjölander

Bioinformatiker vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Beräkningsbiologi och bioinformatik

Mobiltelefon:
073-4697066
Besöksadress:
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 596
751 24 UPPSALA

Tillämpningsexpert vid Institutionen för informationsteknologi, UPPMAX, Uppsala Multidisciplinary Centre for Advanced Computational Science

E-post:
anders.sjolander[AT-tecken]uppmax.uu.se
Telefon:
018-471 2695
Mobiltelefon:
073-4697066
Besöksadress:
hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 Uppsala

Bioinformatiker vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi, NBIS - National Bioinformatics Infrastructure Sweden

Mobiltelefon:
073-4697066
Besöksadress:
Husargatan 3
75237 Uppsala
Postadress:
Box 596
75124 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09