Love Nordling

Doktorand vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Cancerimmunterapi; Forskargrupp Patrick Micke

E-post:
love.nordling[AT-tecken]igp.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Gästdoktorand vid Institutionen för informationsteknologi, Vi3; Bildanalys

Besöksadress:
hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Love Nordling
Senast uppdaterad: 2021-03-09