Bei Wang

Forskare vid Institutionen för materialvetenskap, Mikrosystemteknik - MST

E-post:
bei.wang[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
072-8358339
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Bei Wang
Senast uppdaterad: 2021-03-09