Emma Fransson

Affilierad Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Obstetrisk och reproduktiv hälsoforskning

E-post:
emma.fransson[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Akademiska meriter: Docent i medicinsk psykologi

Är affilierad till det tvärvetenskapliga forskningscentret WOMHER (Links to an external site.)- Women's Mental Health during the Reproductive Lifespan, centrum för kvinnors psykiska hälsa

Nyckelord: inflammation human microbiome postpartum depression preterm birth

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Ongoing projects

3PAD - investigating neurophysiological measures as predictors of perinatal depression

https://www.kbh.uu.se/forskning/obstetrisk-och-reproduktiv-halsoforskning/huvudforskningsomraden-och-projekt/3pad/

Mom2B - a mobile application study for prediction of dperssive symptosm and preterm birth

www.mom2b.se

SweMaMi (Karolinska Institutet) - a study to investigate maternal microbiome and perinatal complications.

www.swemami.se

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Emma Fransson
Senast uppdaterad: 2021-03-09