Luis Diogo

Universitetslektor vid Matematiska institutionen, Geometri och fysik

E-post:
luis.diogo[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 6318
Besöksadress:
Rum ÅNG 14109 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Universitetslektor vid Matematiska institutionen, Centrum för geometri och fysik

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Check my personal webpage.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Luis Diogo
Senast uppdaterad: 2021-03-09