Anna Johansson

Universitetsadjunkt vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
anna.johansson[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 1603
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Nyckelord: specialpedagogik nyanlända elever stödinsatser specialpedagogisk personal bemötande

Nuvarande forskning handlar om den specialpedagogiska personalens yrkesroll och arbetsuppgifter i relation till nyanlända elever i behov av stödinsatser och kommer att utmynna i ett bokkapitel i en antologi som kommer att ges ut av Routledge.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anna Johansson
Senast uppdaterad: 2021-03-09