Maximilian Wanner

Assistent med doktoranduppgifter vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
maximilian.wanner[AT-tecken]statsvet.uu.se
Besöksadress:
Östra Ågatan 19
753 22 Uppsala
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag försvarade min avhandling vid Statsen i sept 2022. Nu ankytet till centrum för naturkatastrofslära (CNDS), tog jag kandidat examen vid Mannheim universitet och mastern i Europeisk kultur och ekonomi (ECUE) vid Ruhr-Universitet Bochum, medan min masteruppsats betygsattes vid Göteborg universitet.

Min avhandlingsprojekt undersöker förändring och framsteg i katastrofriskreducering under det internationella FN-ramverket (Hyogo Framework) och fokuserar på utvecklingsländer.

Nyckelord: disaster risk reduction governance public policy sustainable development eu environmental politics mixed methods institutional change

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My research interests comprise governance and public policy, in particular in the area of environmental politics from climate change and sustainable development to crisis management and disaster risk reduction (DRR). In particular, multi-level and polycentric governance is of interest tome and the following (cross-sectoral) collaboration.

My dissertation project focuses on change and progress in DRR in the world. Thereby, I reorient the attention from failures and disasters towards positive change in order to gain valuable insights in how to make development more sustainable.

Included articles identify patterns of change under the international regime of UN-led Hyogo Framework for Action, test hypotheses on drivers of change, and follow developments of DRR regimes over time in the governance systems of Fiji and Nepal.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Maximilian Wanner
Senast uppdaterad: 2021-03-09