Lena Lönnberg

Post doc. vid Centrum för klinisk forskning, Västmanland

E-post:
lena.lonnberg[AT-tecken]regionvastmanland.se
Telefon:
021-173000
Besöksadress:
Ingång 29
Västmanlands sjukhus Västerås
Postadress:
Västmanlands sjukhus Västerås
721 89 Västerås

Kort presentation

Jag är leg fysioterapeut och arbetar som verksamhetsutvecklare i Region Västmanland. Där arbetar jag med forskning och utveckling av stöd till patienter som är i behov av förändrade levnadsvanor. Jag har ett särskilt intresse för kardiovaskulär prevention och det metabola syndromet.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Lena Lönnberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09