Emil Gustafsson

Doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialfysik

E-post:
emil.gustafsson[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Doktorand vid Institutionen för kemi - Ångström, Makromolekylär kemi

E-post:
emil.gustafsson[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09