Danielle Friberg

Professor vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Öron-, näs- och halssjukdomar

E-post:
danielle.friberg[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 78–79
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 78–79
751 85 Uppsala

Kort presentation

Professor emerita UU september 2023. Professor Öron-näs-hals sjukdomar 2021. Överläkare 1999, disputerade 1997 och docent 2011 KI. Lektor 2017 UU. Forskning pågår fortfarande om Obstruktiv Sömnapné, 2023 med 60 original-artiklar. Huvudhandledare till 7 klara doktorander, varav en på UU. Forskningsgruppen genomför bl.a. 5 randomiserade kontrollerade studier av svalgkirurgi på vuxna och barn, samt biobank med tonsiller och flödescytometri. Epidemiologiska studier pågår.

Nyckelord: obstruktiv sömnapné randomiserade kontrollerade studier svalgkirurgi

Leder en forskningsgrupp med fem postdocs på Karolinska Institutet och en på Uppsala Universitet. Vi bedriver bl.a. RCT på vuxna och barn med obstruktiv sömnapné (OSA), avseende olika svalgkirurgiska metoder. OSA är en folksjukdom med allvarliga följder om obehandlad. Standard-behandling på vuxna är övertrycksmask (CPAP) eller apnétandskena. Det är dock bara hälften av patienterna som tolererar dessa och det är många patienter som lämnas obehandlade om inte kirurgi kan erbjudas. Vi jämför med standardbehandling tonsillektomi, och jämför resultaten med antingen ingen behandling eller en konservativ svalgplastik på kort och lång sikt. Vi mäter förändring i antal andningsuppehåll per sömntimme med gold standard polysomnografi, samt livskvalitet med validerade enkäter. Vi har med våra studier kunnat visa att svalgkirurgi och tonsillektomi är effektivt, förbättrar symtomen som trötthet, livskvalitet m.m. Likaså på små barn har vi visat att tonsillektomi bör erbjudas till de med måttliga till allvarliga OSA-besvär, medan de med mild OSA och milda symtom kan vänta med operation. Vi har en Biobank med tonsiller från vuxna och barn.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Danielle Friberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09