Danielle Friberg

Professor vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Öron-, näs- och halssjukdomar

E-post:
danielle.friberg[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 78–79
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 78–79
751 85 Uppsala

Kort presentation

Professor Uppsala Universitet juni 2021 Öron-näs-hals sjukdomar. Överläkare 1999, disputerade 1997 och docent 2011 KI. Lektor 2017 UU, ansvarig för ÖNH på T8 läkarutbildning och T2 logopedutbildning. Forskningen fr.a. om Obstruktiv Sömnapné, drygt 50 original-artiklar. Huvudhandledare till 7 doktorander; 6 klara, en på UU beräknas klar 2023. Forskningsgruppen genomför bl.a. 5 randomiserade kontrollerade studier av svalgkirurgi på vuxna och barn, samt biobank med tonsiller och flödescytometri.

Nyckelord: obstruktiv sömnapné randomiserade kontrollerade studier svalgkirurgi

Har en forskningsgrupp med fem postdocs på Karolinska Institutet och en doktorand registrerad på Uppsala Universitet 2018, med godkänt halvtid mars 2021 och planerad disputation 2023. Vi bedriver bl.a. RCT på vuxna och barn med obstruktiv sömnapné (OSA), avseende olika svalgkirurgiska metoder. OSA är en folksjukdom med allvarliga följder om obehandlat. Standard-behandling på vuxna är övertrycksmask (CPAP) eller apnétandskena. Det är dock bara hälften av patienterna som tolererar dessa och det är många patienter som lämnas obehandlade om inte kirurgi kan erbjudas. Vi jämför med standardbehandling tonsillektomi, och utvärderar resultaten 6 månader efter antingen ingen behandling eller efter olika mindre ingrepp i mjuka gommen. Vi mäter förändring i antal andningsuppehåll per sömntimme med gold standard polysomnografi, samt livskvalitet med validerade enkäter. Vi har med våra studier kunnat visa att svalgkirurgi är effektivt, förbättrar symtomen som trötthet, livskvalitet m.m. Likaså på små barn har vi visat att tonsillektomi bör erbjudas till de med måttliga till allvarliga OSA-besvär, medan de med mild OSA och milda symtom kan vänta med operation. Vi har en Biobank med tonsiller från vuxna och barn där vi analyserar med flödes-cytometri på CIM, KI. Vi samarbetar bl.a. med Mjösbergs forskningsgrupp samt Covid-19 forskare Buggert.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Danielle Friberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09