Casper Virkkula

Affilierad Forskare i litteraturvetenskap vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
casper.virkkula[AT-tecken]littvet.uu.se
Telefon:
018-471 6186
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag disputerade hösten 2022 på avhandlingen Minnets fosterland: Tid och teknik hos Atterbom, Geijer och Stagnelius, där jag undersöker synen på och bruket av kollektiva minnen och mytologi i svensk romantisk litteratur. Mina forskningsintressen inkluderar frågor om temporalitet, identitetsskapande och nationalism, framförallt i en historisk kontext.

Nyckelord: nationalism philosophy of technology swedish history temporality cultural memory romanticism

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Casper Virkkula
Senast uppdaterad: 2021-03-09