Lisa Grahn

Universitetslektor i litteraturvetenskap vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
lisa.grahn[AT-tecken]littvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Fil. dr, lärare i litteraturvetenskap

Pågående forskning

Mitt avhandlingsarbete handlar om moderskapstemat hos Sara Lidman. Jag undersöker vilken roll moderskap spelar i den så kallade Jernbanesviten (1977–1999), och vad en fokusering på de matrilinjära narrativen kan göra med läsningen romanerna. I centrum för sviten står ett stort manligt kodat modernitetsprojekt; att ta järnvägen till Västerbotten. Jag vill undersöka utrymmet för de kvinnor som gick bredvid och möjliggjorde projektet, och de alternativa linjer som framträder då det är kvinnornas och deras släktband som sätts under lupp.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09