Jana Rüegg

Doktorand i litteraturvetenskap vid Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

E-post:
jana.ruegg[AT-tecken]littvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Forskare i litteraturvetenskap affilierad vid Avdelningen för litteratursociologi.

I december 2023 försvarade jag min avhandling Publishing Translations. Flows, Patterns, and Power-Dynamics in the Swedish Book Market after 1970. Avhandlingen består av två delstudier: Nobelbanor. Svenska förlags utgivning av översatta Nobelpristagare i litteratur sedan 1970 (2021) och Förmedla och förlägga. Utgivningen av översättningar från franska, tyska och spanska på svenska förlag 1970–2016 (2023).

Nätverk

Medlem i Svenskt nätverk för översättningsvetenskap, SNÖ, sedan 2017.

Medlem i U4 Societys/ENLIGHT nätverk för Cultural transfer sedan 2016.

Medverkan i media och publicitet

Tänk, en gång hade vi en litteraturpolitik, Aftonbladet Kultur, 2 januari 2024.

Små förlag allt viktigare för översatt litteratur, Svensk Bokhandel, 4 december 2023.

"Årets pristagare lika lätt-tippad som Ernaux": 6 profiler om Jon Fosse, Kommentar, Flamman, 5 oktober 2023.

Barnböcker rensas på orden "tjock" och "ful", Intervju, P4 Uppland, SR, 23 februari 2023.

Ord byts ut i Roald Dahls böcker, Intervju, Studio 1, SR, 20 februari 2023.

Jättarnas kris har lett till att småförlagen dominerar Nobelutgivningen. Intervju, Kulturnytt i P1, SR, 3 oktober 2022.

Hur mycket betyder ett omnämnande? Kommentar, UNT, 26 december 2021.

Små förlag bär upp Nobelprisutgivningen. Intervju, DN, 3 december 2021.

Vem tror du får Nobelpriset i år? Kommentar, UNT, 6 oktober 2021.

Experten: Så stor chans att det blir en svensk pristagare. Intervju, Kulturnyheterna, SVT, 7 oktober 2020.

Stark västdominans bland litteraturpristagarna. Intervju, Kulturnytt i P1, SR, 9 oktober 2019.

Franska män har fått litteraturpriset lika ofta – som hela världens kvinnor. Intervju, Kulturnytt i P1, SR, 8 oktober 2019.

Senaste konferensmedverkan

NOLS 2023: Litteratursociologi i nytt ljus. Uppsala universitet, 13-15 juni 2023.

Literature in the Nobel Era: Comparative, Theoretical, and Archival Approaches to the Nobel Prize in Literature, Deutsches Literaturarchiv Marbach, 25-28 augusti 2021.

Pågående forskning

Min avhandling Publishing Translations. Flows, Patterns, and Power-Dynamics in the Swedish Book Market after 1970 behandlar svenska förlags utgivning av översatt litteratur från två olika perspektiv, dels via översatta Nobelpristagare i litteratur, dels via utgivningen av fiktionsprosaöversättningar från franska, tyska och spanska 1970–2016. Syftet är att undersöka hur utgivningsarbetet med den typen av litteratur fungerar på svenska förlag, vilka aktörer som är viktiga för utgivningen. Förlagens inställning till översatt fiktionsprosa inom det egna förlaget och på den svenska marknaden i stort är av intresse för studien, inte minst ur en förlagshistorisk synvinkel. Synliggörandet av kulturförmedlingen till svenska förlag är även en del av studiens syfte. Avhandlingen kan ses som en kartläggning över hur och under vilka villkor den samtida svenska förlagsvärlden utger översättningar.


Nobelbanor (2021) behandlar svenska förlags utgivning av översatt litteratur ur ett kvantitativt perspektiv, där Nobelpriset utgör urvalskriterium för att få fram de författare som åtnjuter högst prestige inom världslitteraturen. Syftet med studien är att undersöka vilka förlag som introducerade författarskapet på svenska och upprätthållit det på den svenska marknaden, och vilka förlag som utgav verk av författaren när priset väl tillkännagivits. Därmed går det att urskilja författarskapens förlagsbanor och vilken slags förlag som arbetar med den översatta högprestigelitteraturen. Småförlag och översättare är två typer av aktörer som särskilt undersöks i denna studie.

Förmedla och förlägga (2023) undersöker hur utgivningen av fiktionsprosaöversättningar från franska, tyska och spanska har sett ut på svenska förlag 1970–2016. Här undersöks vilka aktörer, förlag och översättare, som har varit särskilt viktiga för källspråken i Sverige och hur utgivningen har förändrats över tid. Studien belyser såväl prestigefylld klassikerutgivning såväl som bästsäljande populärlitteratur.

Forskningsintressen

Litteratursociologi, förlagsstudier, världslitteratur och översättningsstudier.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jana Rüegg
Senast uppdaterad: 2021-03-09