Olle Nolgård

Doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
olle.nolgard[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 5760
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Doktorand i didaktik med särskilt intresse för historiedidaktik.

Forskargemenskaper

Som doktorand i didaktik är jag knuten till forskargrupperna Studies of Comparative Didactics (SCOD),Ämnesdidaktik i samhällsvetenskap och humaniora och noden Global Citizenship Education in Historical and Critical Perspectives (GLOC)

Jag är doktorand i didaktik vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Mitt huvudsakliga forskningsintresse rör det historiedidaktiska fältet och i synnerhet Difficult histories, undervisning om och för mänskliga rättigheter samt medborgarfostran och historiekultur. Jag är även intresserad av svensk- och litteraturdidaktik och utbildningshistoriska perspektiv på historieundervisning.

Jag undervisar framför allt på Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) och Ämneslärarprogrammet i kurser som rör bedömning, ämnesdidaktik och utbildningshistoria, men även på Grundlärarprogrammets kurser i självständigt arbete.

Jag har tidigare arbetat som ämneslärare i svenska och historia i gymnasieskolan.

Forskargemenskaper


Jag är knuten till forskargruppen Studies of Comparative Didactics (SCOD), forskningsnoden Global Citizenship Education in Historical and Critical Perspectives (GLOC) och till det fakultetsöverskridande nätverket för Ämnesdidaktik i samhällsvetenskap och humaniora.

Förtroendeuppdrag

Avslutade (hela läsår om inget annat anges) -

 • Ledamot i Humanistisk-samhällsvetenskapliga doktorandutskottet (HSDU) (2020/2021)
 • Ordförande i valberedningen, Utbildningsvetenskapliga doktorandrådet (2020/2021)
 • Suppleant i fakultetsnämnden, Fakulteten för utbildningsvetenskaper (2020/2021)
 • Ordförande Utbildningsvetenskapliga doktorandrådet (Okt. 19 - April 20)
 • Vice ordförande i Utbildningsvetenskapliga doktorandrådet (VT 2019 - Oktober 2019 )
 • Ledamot i Fakultetsnämnden, Fakulteten för utbildningsvetenskaper (VT19 - VT 20)
 • Ledamot i arbetsutskottet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper (2019/2020)
 • Ordförande i Humanistisk-samhällsvetenskapliga doktorandutskottet (HSDU) (2019/2020)
 • Ledamot i Områdesnämnden för vetenskapsområdet HUM-SAM, (2019/2020)
 • Vice ordförande i Humanistisk-samhällsvetenskapliga doktorandutskottet (2017/2018; 2018/2019)
 • Ledamot i Doktorandnämnden (VT2018; 2018-2019)

Internationella representationsuppdrag

 • Lärarrepresentant/Academic liasion, "Matariki Global Citizenship Forums", University of Otago, Dunedin, NZ, juli - augusti 2018

I media

- "Skolverket osynliggör nationella minoriteter i historieundervisningen" (Skolvärlden 2019-10-03)

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Olle Nolgård
Senast uppdaterad: 2021-03-09