Ida Olenius

Doktorand i kyrkohistoria vid Teologiska institutionen, Kyrkohistoria och missionshistoria

E-post:
ida.olenius[AT-tecken]teol.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postadress:
Box 511
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand i kyrkohistoria och forskar om Svenska kyrkans verksamhet för att stärka svenska folkets "andliga beredskap", det vill säga dess inre styrka och sammanhållning, under andra världskriget.

Nyckelord: 20th century 1900-tal kyrkohistoria church history world war ii andra världskriget svenska kyrkan church of sweden beredskap kristen nationalism nationell kristendom national christianity christian nationalism second world war

Min forskning handlar om Svenska kyrkan under andra världskriget (1939-1945). Jag undersöker Svenska kyrkans insatser för vad som kallades den "andliga beredskapen" (till skillnad från t.ex. den militära beredskapen), dvs. att stärka den svenska befolkningens sammanhållning, vilja att utstå prövningar och förmåga att motstå defaitism m.m. Jag försöker ta reda på hur verksamheten såg ut, hur den organiserades, hur relationen till statens Folkberedskap såg ut och hur begreppet andlig beredskap tolkades inom kyrkan. Jag har också för avsikt att diskutera varitfrån inspirationen kom till Svenska kyrkans beredskapsarbete och vad som gjordes i samband med att ledamöter ur Kyrkomötet och Riksdagen enades om mottot "Den svenska linjen är den kristna linjen" i november 1941.

Jag är medlem i Nätverk för historiska studier av nationella kristendomar, bildat 2021 med stöd från CIRCUS, se: Nätverk som fick stöd 2021-2022 CIRCUS. I maj 2023 ingick jag i arrangörskommittén för det tvärvetenskapliga symposiet National Christianities in the Nordic Region - Past and Present inom ramen för nätverket och med stöd av CIRCUS.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ida Olenius
Senast uppdaterad: 2021-03-09