Anna-Carin Nordvall

Universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen

E-post:
anna-carin.nordvall[AT-tecken]fek.uu.se
Telefon:
018-471 83970498-108397
Mobiltelefon:
070-1914607
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
62157 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
62167 Visby

Kort presentation

Jag arbetar som forskare och lektor i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring, konsumentbeteende och beslutsfattande på Campus Gotland sedan hösten 2017. Jag disputerade i psykologi och blev docent i företagsekonomi 2015. Mitt forskningsområde är beslutsfattande vilket har många tillämpningsområden inom företagsekonomi. Min forskning forskning innefattar konsumenters beslutsfattande och behavioral finance där jag undersöker investerares riskbedömningar.

Akademiska meriter: FD, docent, excellent lärare

Nyckelord: beslutsfattande konsumentbeteende behavioral finance

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anna-Carin Nordvall
Senast uppdaterad: 2021-03-09