Guiomar Hernández

Biträdande universitetslektor vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

E-post:
guiomar.hernandez[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Nyckelord: batteries lithium batteries silicon polymer electrolytes solid state batteries polymer binders post lithium batteries sustainable batteries

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Guiomar Hernández
Senast uppdaterad: 2021-03-09