Guiomar Hernández

Biträdande universitetslektor vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

E-post:
guiomar.hernandez[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 3579
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Assistant Professor and Docent in Materials Chemistry in the Structural Chemistry programme and Ångström Advanced Battery Centre. My research focuses on safer and more sustainable solutions for next generation batteries.

Nyckelord: batteries lithium batteries sodium batteries sustainability silicon polymer electrolytes solid state batteries polymer binders post lithium batteries fluorine-free liquid electrolytes

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Guiomar Hernández
Senast uppdaterad: 2021-03-09