Tryfonas Pitsillos

Doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Reproduktiv hälsa

E-post:
tryfonas.pitsillos[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA
Tillgänglig:
Fostermedicinska avdelningen, pediatrisk forskningsavd

Kort presentation

Hej !

Tryfonas Pitsillos heter jag , är ST-Läkare i Gyn/Obs samt doktorand vid KBH Uppsala Universitet. Mitt forskningsprojekt handlar om hur sömn och sömnmönster påverkar den gravida kvinnan, själva graviditeten samt graviditets utfall.

Akademiska meriter: Läkarexamen

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09