Natalie Durbeej

Forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
natalie.durbeej[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6627
Mobiltelefon:
073-4697499
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Kort presentation

Jag är docent i folkhälsovetenskap och arbetar som forskare i CHAP. Min forskning handlar om att utvärdera preventiva hälsofrämjande insatser, att kartlägga tidig psykisk ohälsa, samt med att studera långtidsutfall av psykisk ohälsa bland barn och unga. Jag undervisar på läkarprogrammet och master programmet i folkhälsovetenskap samt handleder doktorander. Jag är medlem i CHAPs ledningsgrupp.

orcid.org/0000-0001-9916-0087

Nyckelord: community-based interventions child and adolescent mental health preschool register-based studies criminal behaviour socioeconomic disadvantage

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My background is in Psychology (MSc, Stockholm University PhD, Karolinska Institute). Prior to joining the Child Health and Parenting (CHAP) research group, I worked as a postdoctoral researcher at Stockholm Prevents Alcohol and Drug Problems at the Centre for Psychiatric Research unit at the Karolinska Institute/Stockholm Region.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Natalie Durbeej
Senast uppdaterad: 2021-03-09