Natalie Durbeej

Forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
natalie.durbeej[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6627
Mobiltelefon:
073-4697499
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Kort presentation

Video Presentation

Jag är docent i folkhälsovetenskap och arbetar som forskare i CHAP. Mina forskningsintressen rör tidig upptäckt av psykisk ohälsa och insatser för att minska psykisk ohälsa bland barn och unga. Jag arbetar bland annat med att utvärdera preventiva hälsofrämjande insatser, att kartlägga tidig psykisk ohälsa, samt med att studera långtidsutfall av psykisk ohälsa bland barn och unga. Jag är huvudhandledare till en doktorand och handleder uppsatsskrivande studenter.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Natalie Durbeej
Senast uppdaterad: 2021-03-09