Amanda Romppala

Projektkoordinator vid Avdelningen för uppdragsutbildning

E-post:
amanda.romppala[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 1852
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Som projektkoordinator vid Avdelningen för uppdragsutbildning är min huvuduppgift att administrera och genomföra utbildningsprojekt för yrkesverksamma. Det innebär tät kontakt med kunder, kursdeltagare, utbildare och andra involverade parter. Jag arbetar främst med en chefs- och ledarskapsutbildning för blivande kyrkoherdar inom Svenska kyrkan och arbetar även med utbildningar inom Medicin & Vård.

Besök vår webbplats www.uu.se/uppdragsutbildning

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Amanda Romppala
Senast uppdaterad: 2021-03-09