Martin Karlsson

Institutionstekniker vid Ångströmlaboratoriet

E-post:
martin.karlsson[AT-tecken]polacksbacken.uu.se
Telefon:
018-471 5699
Mobiltelefon:
073-4697264
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 524
751 20 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09