Jeanette Engzell

Associerad forskare vid Företagsekonomiska institutionen

E-post:
jeanette.engzell[AT-tecken]fek.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, ingång C
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand i företagsekonomi inom ämnet intraprenörskap (entreprenörskap inom redan befintliga företag). Min forskning har fokus på bland annat nedanstående frågeställningar:

  • Vem upptäcker nya produkter och tjänster i redan etablerade bolag?
  • Vad har intraprenören för karaktärsdrag?
  • Hur påverkar företagets struktur, rutiner och kultur intraprenörskap?
  • Vilka faktorer behövs internt i bolag för att upptäcka och främja intraprenörskap?
  • Vilka faktorer inom bolag hindrar intraprenörskap?

Akademiska meriter: ED

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jeanette Engzell
Senast uppdaterad: 2021-03-09