Matthew Davis

Doktorand vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-post:
matthew.davis[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3654
Mobiltelefon:
072-9999826
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

A PhD student, studying disruptive technologies and their effects on society. Experienced in innovation management, and commercialisation of technology.

Nyckelord: artificial intelligence innovation entrepreneurship additive manufacturing change management ethics innovation management blockchain

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Matt is originally from the UK, and moved to Sweden in 2016 to study a two-year Masters in Industrial Management and Innovation. During this time he worked as a research assistant for the faculty, exploring UK renewable energy policy, and alternative entrepreneurship. After publishing his Masters thesis in commercialisation of alternative energy technologies, Matt was one of three students to be offered a PhD position out of over 150 applicants.

His full background can be found on his LinkedIn page

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09