Klas Palm

Forskare vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-post:
klas.palm[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7311
Mobiltelefon:
072-9999234
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Kort presentation

Jag forskar på och leder processer för hur vi bättre kan samverka när vi står i komplexa utvecklingsprocesser. Mitt specialintresse är systemkomplexa samverkansprocesser för innovativ samhällsförändring. Jag arbetar mycket med systemteori , designmetodik, styrke- och dialogbasered verksamhetsutveckling. Jag leder två initiativ inom Uppsala universitet; Uppsala Univesity Sustainability Initiatives samt LEAPFROG – innovationsledning för samhällsomställning.

Nyckelord: innovation organisational ambidexterity public management quality management sustainable development sustainable futures hållbar utveckling agenda 2030 gopole004 ecbuto003

Mitt forskningfokus är att titta på innovationsutrymme i tjänsteorganisationer. Jag arbetar med flera Vinnovafinansierade forskningsprojekt inom statlig förvaltning och hälso- & sjukvård. Jag har ett förflutet som organisations- och kommunikationskonsult och har arbetat med globala hållbarhetsfrågor i drygt 20 år. I grunden är jag Socialpsykolog från Uppsala universitet.

Min forskning är inriktad mot att kartlägga framgångsfaktorer och hinder för innovativa processer inom serviceorganisationer involverade i hållbar utveckling.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Klas Palm
Senast uppdaterad: 2021-03-09