Fredrica Roos

Doktorand vid Institutionen för musikvetenskap

E-post:
fredrica.roos[AT-tecken]musik.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 633
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand vid institutionen för musikvetenskap. I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag orkestreringen i Gustav Mahlers symfonier och hur den genom lyssnande skapar en berättande, fiktiv värld i form av bl.a. virtuella karaktärer, röster och gestik samt konstruerande spatiala och temporala dimensioner.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09