Alexandra Davydova

Projektkoordinator vid Institutionen för materialvetenskap, Medicinsk teknik

E-post:
alexandra.davydova[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7252
Mobiltelefon:
073-4697489
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Alexandra Davydova
Senast uppdaterad: 2021-03-09