Xinzheng Wan

Universitetslektor i kinesiska vid Institutionen för lingvistik och filologi

E-post:
Xinzheng.Wan[AT-tecken]lingfil.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag forskar om kinesisk grammatik, inlärningsprocesser avseende kinesiska toner och syntax samt ämnesdidaktik i kinesiska.

Jag arbetar med kinesisk grammatik, i synnerhet grammatiska konstruktioners grammatikalisering, pragmatiska funktioner, subjektivitet och subjektivisering. För nuvarande samarbetar jag med Professor Torbjörn Lodén, i arbetet på en kinesisk grammatik för svenskar.

Slutligen forskar jag också om nya kinesiska ord ur ett sociolingvistiskt perspektiv.

2017 Universitetslektor i kinesiska, Uppsala universitet.

2015 Biträdande lektor i kinesiska, Göteborgs universitet.

2007 Gästlärare i kinesiska, Stockholms Universitet.

2006 Associate professor i kinesiska, Fudans universitet.

2004 PhD i kinesisk lingvistik, Fudans universitet.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Xinzheng Wan
Senast uppdaterad: 2021-03-09