Linus Nilsson

Teknisk systemadministratör (Tjänstledig) vid Institutionen för informationsteknologi, UPPMAX, Uppsala Multidisciplinary Centre for Advanced Computational Science

E-post:
linus.nilsson[AT-tecken]uppmax.uu.se
Besöksadress:
hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 Uppsala
Tjänstledig:
2024-04-01 - 2024-07-31

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09