Linnéa Öberg

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
linnea.oberg[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Forskningskoordinator vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
linnea.oberg[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Gästforskare vid Institutionen för lingvistik och filologi

E-post:
linnea.oberg[AT-tecken]lingfil.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Fil. dr.

Jag har ett särskilt intresse för flerspråkighet och språksvårigheter som språkstörning och läs- och skrivsvårigheter i ett utvecklingsperspektiv.

Nyckelord: språkutveckling language acquisition flerspråkighet multilingualism språkstörning specific language impairment developmental language disorder

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Linnéa Öberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09