Linnéa Öberg

Forskningsassistent i lingvistik vid Institutionen för lingvistik och filologi

E-post:
Linnea.Oberg[AT-tecken]lingfil.uu.se
Telefon:
018-471 1412
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Fil. dr.

Jag har ett särskilt intresse för flerspråkighet och språksvårigheter som språkstörning och läs- och skrivsvårigheter i ett utvecklingsperspektiv.

Nyckelord: språkutveckling language acquisition flerspråkighet multilingualism språkstörning specific language impairment developmental language disorder

Min forskning handlar om språkutveckling hos flerspråkiga barn som växer upp i Sverige. Tyngdpunkten ligger på att undersöka språkutvecklingen hos barn som talar svenska och arabiska, för att kunna identifiera typiska utvecklingssteg. En senare del av projektet kommer att fokusera på svensk- och arabisktalande barn med språkstörning, för att undersöka om det går att identifiera några särskilda kliniska markörer för språkstörning hos barn med denna språkkombination.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Linnéa Öberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09