Mauricio Sortica

1:e Forskningsing vid Tandemlaboratoriet

E-post:
mauricio.sortica[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 529
751 20 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mauricio Sortica
Senast uppdaterad: 2021-03-09