Helena Wangefelt Ström

Universitetslektor vid Institutionen för ABM

E-post:
helena.wangefelt[AT-tecken]abm.uu.se
Telefon:
018-471 2087
Mobiltelefon:
070-7494937
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
752 38 Uppsala
Postadress:
Box 625
751 26 UPPSALA

Universitetslektor vid Konstvetenskapliga institutionen, Kulturvård

E-post:
helena.wangefelt[AT-tecken]konstvet.uu.se
Mobiltelefon:
070-7494937
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Gästforskare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS)

Mobiltelefon:
070-7494937
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3C
751 20 Uppsala
Postadress:
Teologiska institutionen
Box 511
751 20 Uppsala

Kort presentation

Fil. dr. i museologi. Jag är lektor i ABM med särskild inriktning på musei- och kulturarvsvetenskap vid institutionen för ABM, och undervisar på masterprogrammen i ABM och Digital Humanities. Min doktorsavhandling handlar om förflyttningen mellan sakralitet och kulturarv, i 1600-talets Rom och Venedig och i olika sammanhang idag. Jag är intresserad av religion och kulturarvsbruk i relation till politik, identitet, och träningen av AI, och av relationen mellan kulturarv och historia.

Nyckelord: kulturarv artificial intelligence digital humanities museer museums heritage management museologi heritage critical heritage stiudies critical heritage studies religious heritage early modern history religiöst kulturarv tidigmodern historia religious dissent early modern italy rom venedig

Andligt kulturarv – Religion, mångfald och museer. I de flesta museisamlingar finns föremål från olika religioner. På Historiska museet finns t ex en stor samling medeltida kyrkokonst. Sverige är ett sekulariserat land, hur påverkar det religiösa kulturarvet oss idag? Och vilken roll kan museer spela i diskussioner om de existentiella utmaningar som samhället står inför idag? Vilka frågor och ställningstaganden är viktiga? Medverkande: David Thurfjell, professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola, James Webb, konstnär, Maria Kjellsdotter Rydinger, präst och projektledare för ”Tillsammans för Sverige”, samt Helena Wangefelt Ström, forskare i museologi vid Umeå universitet.

Titeln på min doktorsavhandling i museologi är Lighting candles before a headless Jesus. Sacred heritage, heritagized sacredness, and the many journeys between categories. Jag undersöker vad som sker i förflyttningen av religion (föremål, platser, handlingar) mellan sakralitet och kulturarv, eller mellan kult och kultur. För att besvara frågan fokuserar jag på två aspekter: historia (när, hur och varför börjar utvecklingen jag sedan beskriver och undersöker?) och bruk (hur har det sakrala och det religiösa använts annat än för sitt ursprungliga syfte? Vilka konsekvenser får det för olika brukare och intressegrupper?). För att förstå bakgrunden till musealiserandet av religion presenterar jag ett fallstudium där 1600-talets Rom och Venedig jämförs, och hur det katolska betraktades i svenska lutherska resenärers ögon.

För närvarande är jag intresserad av bland annat praktiker inom klassificering och kategorisering i en vidare bemärkelse, och hur AI spelar in i dessa inom kulturarvssfären. Jag är även intresserad av metodfrågor, och av att utveckla metoder för forskning och samarbeten mellan kulturarvsforskning och historievetenskaperna. Religionens roll och praktiker i samhället idag, med avstamp i historien, är ett övergripande tema i min forskning.

För mer information, se Academia: https://umu.academia.edu/HelenaWangefeltStröm

Jag ingår i ledningen (steering committee) för de internationella forskningsgrupperna EMoDiR (Early Modern Religious Dissents and Radicalism, www.emodir.net), och RCHG (Religion and Collections Heritage Group, https://religioncollections.wordpress.com/).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Helena Wangefelt Ström
Senast uppdaterad: 2021-03-09