Timothy Chamberlain

Översättare vid Kommunikationsavdelningen, Enheten för avdelningsgemensamma funktioner

E-post:
timothy.chamberlain[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 7484
Mobiltelefon:
070-1679798
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
75237 Uppsala
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Kort presentation

Jag översätter till engelska och granskar texter på engelska på uppdrag av universitetsledningen och den centrala förvaltningen. Jag ger också råd i engelska språkfrågor och ansvarar för den engelska stilguiden som finns under Kommunikation på Medarbetarportalen.

Jag var mellan 2000 och 2016 översättare och mellan 2013 och 2016 chef för Språktjänsten på Utrikesdepartementet. Tidigare var jag anställd som översättare på SCB. Som frilansare mellan 1993 och 2001 utförde jag uppdrag åt andra myndigheter, som t ex Riksbanken, Statens fastighetsverk och olika universitet, samt forskningsinstitut och näringslivet. Jag är sedan 1998 av Kammarkollegiet auktoriserad översättare från svenska till engelska.

Innan jag kom till Sverige 1992 var jag universitetslektor i tyska vid New York University, och jag har även undervisat kurser i tysk litteratur på Mälardalens högskola.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Timothy Chamberlain
Senast uppdaterad: 2021-03-09