Anna Fornell

Forskare vid Institutionen för materialvetenskap, Medicinsk teknik

E-post:
anna.fornell[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
070-8154531
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anna Fornell
Senast uppdaterad: 2021-03-09