Veronika Muchitsch

Timlärare vid Institutionen för musikvetenskap

E-post:
veronika.muchitsch[AT-tecken]musik.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 633
751 26 UPPSALA

Kort presentation

I min forskning undersöker jag de praktiker och diskursiva formationer som växer fram i skärningspunkterna mellan musik och teknik i populärmusikkulturer under 2000-talet.

I 2023 undervisar och handleder jag studenter i populärmusikvetenskap på grund- och forskarnivå vid Uppsala universitet.

Nyckelord: musicology voice pop music gender feminist perspectives media technology gender and technology

Postdoktor i genusvetenskap och musikvetenskap, Södertörns högskola och universitetet i Oslo, pågående

doktor i musikvetenskap, Uppsala universitet 2020

I min pågående postdokforskning vid Södertörns högskola och Universitetet i Oslo undersöker jag hur Spotifys spellistor konfigurerar genusbaserade idéer om musik, lyssnande och lyssnare.

I min doktorsavhandling, Vocal Figurations (2020), teoretiserade och analyserade jag hur röster i 2000-talets popmusik genuskodas i samspelet mellan sjungandet och lyssnandet och medieringen genom vokalteknik, studioteknik och elektronisk mediation.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Veronika Muchitsch
Senast uppdaterad: 2021-03-09