José Pedro Da Silva Soares

Universitetsadjunkt (Tjänstledig) vid Institutionen för geovetenskaper, Vindenergi

E-post:
jose.soares[AT-tecken]geo.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679954
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
62157 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
62167 Visby
Tjänstledig:
2022-12-01 - 2023-05-31

Nyckelord: energy storage energy transition wind power energy management systems energy systems energy modelling energy resource assessment sustainable communities

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I am a lecturer in Energy Transition and Wind Power and vice program director of the international bachelor program in Energy Transition Sustainability and Leadership. I also possess an industrial background in Management Systems. I am passionate about renewable energy and aimed to support the creation of a sustainable future for the generations to come. I use my blended expertise to develop research within renewable energy and to instruct students in the fields of wind power and energy transition.

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Energy Transition Gotland

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

José Pedro Da Silva Soares
Senast uppdaterad: 2021-03-09