Rebecca Cort

Postdoktor vid Institutionen för informationsteknologi, Vi3; Människa-Maskininteraktion

E-post:
rebecca.cort[AT-tecken]it.uu.se
Besöksadress:
hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Rebecca Cort (f.d. Andreasson) är postdoktor i människa-datorinteraktion. Mina forskningsintressen handlar främst om situerad, distribuerad och kroppsbaserad kognition, d.v.s. vilken roll kropp, hjärna och miljö spelar för kognitiva processer. Jag tillämpar dessa ansatser som teoretiska utgångspunkter inom forskning kring människans roll i komplexa sociotekniska system.

Nyckelord: usability interaction design människa-datorinteraktion human-computer interaction komplexa system distributed cognition

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Rebecca Cort
Senast uppdaterad: 2021-03-09