László Károly

Professor i turkiska språk vid Institutionen för lingvistik och filologi

E-post:
Laszlo.Karoly[AT-tecken]lingfil.uu.se
Telefon:
018-471 1089
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I have been Chair and Professor of Turkic Languages at Uppsala University since 2016. My academic background is in Altaic languages, historical-comparative linguistics and philology. My current research focuses on the Turkic runiform inscriptions of Eurasia, the Middle Turkic languages, Siberian Turkic, and word-formation.

Nyckelord: turkic yakut runiform morphology altaic languages historical-comparative linguistics history of medicine word-formation philology middle turkic database technologies chagatai siberian turkic

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

2016- Chair and professor, Uppsala University, Department of Linguistics and Philology

2011-2016 Associate professor (Juniorprofessor), Johannes Gutenberg University Mainz, Department of Oriental Studies

2009-2011 Alexander von Humboldt Research Fellowship for postdoctoral research, Johannes Gutenberg University Mainz, Department of Oriental Studies

2009-2011 Assistant professor, University of Szeged, Department of Altaic Studies

2008 PhD in Altaic Studies (Linguistics), University of Szeged, Department of Altaic Studies

2005-2009 Teaching assistant, University of Szeged, Department of Altaic Studies

2002 MA in Turkic (Altaic) Studies, University of Szeged, Department of Altaic Studies

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

(Re)constructing a Bible - A new approach to unedited Biblical manuscripts as sources for the early history of the Karaim language

Runiform inscriptions - A Database of Turkic Runiform Inscriptions

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

László Károly
Senast uppdaterad: 2021-03-09