Laima Vaige

Universitetslektor i internationell privat- och processrätt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Laima.Vaige[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 7423
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Laima Vaige är universitetslektor i internationell privat- och processrätt. Hon är också invald forskare på Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS), Uppsala universitet samt temaledare för Tema 3: Familjen, rättsordningen och samhället, som syftar till att utforska de juridiska, religiösa, kulturella, sociala och politiska processer genom vilka normer kring familj och intimitet (om)definieras.

Laima Vaige är universitetslektor i internationell privat- och processrätt. Hon är också invald forskare på Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS), Uppsala universitet samt temaledare för Tema 3: Familjen, rättsordningen och samhället, som syftar till att utforska de juridiska, religiösa, kulturella, sociala och politiska processer genom vilka normer kring familj och intimitet (om)definieras.

Benzeliusbelöning (2023) för “framstående rättsjämförande studier som analyserar staters grundläggande skyldigheter att värna mänskliga rättigheter och skyddet för sexuella minoriteter i Europa”.

Cross-border recognition of the civil status lawfully concluded in EU Member States

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Laima Vaige
Senast uppdaterad: 2021-03-09