Laima Vaige

Universitetslektor i internationell privat- och processrätt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Laima.Vaige[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 7423
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Laima Vaige är universitetslektor i internationell privat- och processrätt. Hennes första doktorsavhandling (Mykolas Romeris universitet, Litauen) fokuserade på statens ansvar för våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Hennes andra doktorsavhandling (Uppsala universitet, 2021) fokuserade först och främst på internationell privaträtt.

Cross-border recognition of the civil status lawfully concluded in EU Member States

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Laima Vaige
Senast uppdaterad: 2021-03-09