Britt Stikvoort

Postdoktor vid Institutionen för psykologi, Avdelningen för Perceptions- och kognitionspsykologi

E-post:
britt.stikvoort[AT-tecken]psyk.uu.se
Telefon:
018-471 2224
Besöksadress:
Von Kraemers allé 1A och 1C
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 1225
751 42 UPPSALA

Gästforskare vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

PhD Student, Department of Psychology

Nyckelord: sustainability psychology social psychology behaviour change decision making

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Britt Stikvoort
Senast uppdaterad: 2021-03-09