Fredrik Valgeborg

Doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi, Röntgenfysik

E-post:
fredrik.valgeborg[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Rum ÅNG 60402 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag arbetar som doktorand på institutionen för fysik och astronomi, avdelningen för röntgenfysik på Uppsala Universitet. Mina arbetsuppgifter utgörs av vetenskaplig forskning, undervisning och studier. Tveka inte att kontakta mig om du har frågor om mitt arbete eller bara vill prata naturvetenskap.

Nyckelord: molecular physics x-ray photon science transition metal coordination complexes

Jag ägnar mig främst åt experimentell forskning på spinn- och laddningsdynamik i övergångsmetallkomplex. Till det ändamålet använder jag mig främst av synkrotronanläggninar. Med hjälp av röntgenstrålningen från dessa utför jag experiment för att försöka utröna elektrondynamiken i fotoexciterade övergångsmetallkomplex i olika miljöer, och hur detta påverkar reaktivitet och reaktionsvägar. Jag ägnar mig åt grundforskning, men förhoppningsvis kan det vi lär oss av denna forskning användas för att optimera katalys- och redoxreaktioner som involverar övergångsmetallkomplex, för att främja framsteg inom t.ex. praktiska tillämpningar, såsom artificiell fotosyntes.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09