Suvendu Giri

Postdoktor vid Institutionen för fysik och astronomi, Teoretisk fysik

E-post:
suvendu.giri[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Suvendu Giri
Senast uppdaterad: 2021-03-09