Carola Almström

Projektkoordinator vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk diabetologi och metabolism

E-post:
carola.almstrom[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 4372
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 40, 5 tr
751 85 Uppsala

Projektkoordinator vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Kärlkirurgi

E-post:
carola.almstrom[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1 tr
751 85 UPPSALA
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1 tr
751 85 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09