Niklas Wahlström

Biträdande universitetslektor vid Institutionen för informationsteknologi, Systemteknik

E-post:
niklas.wahlstrom[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 3189
Besöksadress:
Rum POL 103158 hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Jag är biträdande universitetslektor på avdelningen för systemteknik vid Institutionen för Informationsteknologi vid Uppsala universitet.

Gå vidare till

mina publikationer

Mitt CV

My presentationer

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My research interests lie in the fields of sensor fusion, statistical signal processing, and machine learning together with its applications. I am especially interested in applications of machine learning in physics.

I did my PhD at Linköping University. The main topic of my thesis dealt with target tracking and localization using magnetometers. During my PhD, I also conducted research on localization of migrating birds and extended target tracking using Gaussian processes as well as modelling and control of high-dimensional dynamical systems. For further information regarding these topics, see my PhD thesis and/or my old homepage.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Niklas Wahlström
Senast uppdaterad: 2021-03-09