Helena Franzén

Gästforskare vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

E-post:
helena.franzen[AT-tecken]idehist.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag disputerade på min avhandling, Kroppar i förvandling: Obstetriska och embryologiska samlingar vid Uppsala universitet, ca 1830-1930, den 12 februari 2022. Mitt avhandlingsprojekt ingår i forskningsprogrammet Medicin i livets gränsområde.

Under våren 2022 kommer jag utforska teman kring föreställningar om "fostret" i svensk folkmedicin.

Jag medverkade i ett avsnitt av Sanatoriet: En podd om medicinsk humaniora och samhällsvetenskap, som släpptes i oktober 2020.

På flera av Uppsala universitets museer finns idag konserverade foster och bäcken från kvinnor, som en gång användes som resurser i undervisning och forskning vid den medicinska fakulteten. I mitt avhandlingsprojekt undersökte jag tillkomsten och användningarna av obstetriska och embryologiska samlingar vid Uppsala universitet, med fokus på perioden 1830-1930.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Helena Franzén
Senast uppdaterad: 2021-03-09