Camilla Asplund Ingemark

Universitetslektor vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Etnologi; Anställda

E-post:
camillaasplundingemark[AT-tecken]etnologi.uu.se
Telefon:
018-471 8387
Mobiltelefon:
070-1679953
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
62157 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
62167 Visby

Docent vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Etnologi; Anställda

Mobiltelefon:
070-1679953
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 631
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är lektor i etnologi vid Campus Gotland och har främst intresserat mig för berättande och föreställningvärldar i olika perioder från antiken till idag, känslohistoria, temporalitet, folklig historiesyn, kulturvetenskaplig katastrofforskning, humanistisk miljöforskning samt narrativitet och hållbarhet.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Camilla Asplund Ingemark
Senast uppdaterad: 2021-03-09