Per Klang

Doktorand i nordiska språk vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
per.klang[AT-tecken]nordiska.uu.se
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Mitt intresse ligger i svenska uttryck som jag inte helt förstår varför jag använder, särskilt preteritum med nu- och framtidsfästning. Vad menas t.ex. när man med munnen full av ost säger "Vad god den var!" Är den inte längre god? Jo, visst. Är den uppäten? Nej, verkligen inte. En del kopplar detta till artighet, en del till förvåning, en sorts planering eller specificering. Detta är just det som gör det intressant, osäkerheten över något som modersmålstalare kanske borde vara överens om.

Nyckelord: semantics pragmatics mirativity genericity tam-features

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Per Klang
Senast uppdaterad: 2021-03-09