Linda Pfister

Doktorand i nordiska språk vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
linda.pfister[AT-tecken]nordiska.uu.se
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Forskningsassistent vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
linda.pfister[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Kort presentation

Jag är intresserad av språkets förmåga att (åter)skapa sociala sammanhang och hur språkbrukaren aktivt handlar genom språket. I synnerhet intresserar jag mig för brukstexter som rör och tilltalar flyktingbarn och hur dessa genom sin språkliga utformning blir till redskap för att upprätta olika relationer till sina mottagare.

Jag har en utbildningsbakgrund inom svenska och tyska språket och läst till lärare i mitt hemland Tyskland.

Nyckelord: systemic functional grammar discourse analysis legal linguistics structuring legal theory refugee law

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Linda Pfister
Senast uppdaterad: 2021-03-09