Caroline Aronowitsch

Universitetsadjunkt vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap

Telefon:
018-471 6682
Mobiltelefon:
073-4697143
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Universitetsadjunkt vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Grundutbildningen

E-post:
caroline.aronowitsch[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6682
Mobiltelefon:
073-4697143
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09