Daniel Nordholm

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
daniel.nordholm[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2399
Mobiltelefon:
070-4250516
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 UPPSALA

Docent i pedagogik med inriktning mot pedagogiskt ledarskap. Utbildningschef för rektorsutbildningen. Aktuella forskningsintressen adresserar bland annat rektorers identitet, autonomi och rektorer i glesbygd. Tillhör forskningsgruppen REL (Research on Educational Leadership).

Pågående forskningsprojekt:

Projektpartner (2021–2024). “Comparisons of Leadership Autonomy in School Districts and Schools (CLASS)”, finansierat av Norska Forskningsrådet. Projektet leds av professor Tine Prøitz vid Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap, University of Sørøst-Norge.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Daniel Nordholm
Senast uppdaterad: 2021-03-09