Daniel Nordholm

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
daniel.nordholm[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2399
Mobiltelefon:
070-4250516
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 UPPSALA

Docent i pedagogik med inriktning mot pedagogiskt ledarskap. Utbildningschef för rektorsutbildningen. Aktuella forskningsintressen adresserar bland annat rektorers identitet, autonomi och skolförbättring. Tillhör forskningsgruppen REL (Research on Educational Leadership).

Pågående forskningsprojekt:

Projektledare (2023-2026): "Comparing Leadership Autonomy in Swedish, Finnish and Icelandic Municipalities and Schools", finansierat av Vetenskapsrådet. I projektgruppen ingår också Maria Jarl, lektor vid Göteborgs universitet, Wieland Wermke, professor vid Stockholm universitet, samt Gunnlaugur Magnusson, docent vid Uppsala universitet. För mer information: https://www.edu.uu.se/forskning/pedagogik/rel/pagaende-forskningsprojekt/

Projektpartner (2021–2024): “Comparisons of Leadership Autonomy in School Districts and Schools (CLASS)”, finansierat av Norska Forskningsrådet. Projektet leds av professor Tine Prøitz vid Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap, University of Sørøst-Norge.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Daniel Nordholm
Senast uppdaterad: 2021-03-09