Carina Tångring

Adjungerad universitetsadjunkt vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
carina.tangring[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2474
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Carina Tångring
Senast uppdaterad: 2021-03-09